1 - Dokümanların Kontrolü Prosedürü

Last Updated 4 months ago

Konum : Kurum içi ISO 9001 standart belgesidir.

Amaç : Bu prosedürün amacı, Entegre kalite yönetim sistemi (EYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

PR-002 Dokümanların Kontrolü Prosedürü.docx

Please Wait!

Please wait... it will take a second!