OBS "Lisans - Lisansüstü" Öğrenci Bilgi Sistem hizmetleri hakkında,

Last Updated 14 days ago

Genel olarak OBS sistemi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı "Lisans" ve Enstitü müdürlüklerin "lisansüstü" sorumluluğundadır. Öğrencilik işlemleri için herhangi bir hizmet verilmemektedir.

*** OBS sistemi teknik alt yapı (sunucu ve network)  desteği BİDB tarafından verilmektedir.

*** Öğrencilikle ilgili sorun ve bağlantılarda ilgili bölüm fakülte , enstitü ve öğrenci işleri daire başkanlığı ile irtibata geçebilirsiniz. obs@yildiz.edu.tr

Please Wait!

Please wait... it will take a second!