Frequently Asked Question

Uygulama şifresiyle "moodleybd.yildiz.edu.tr/" adresine bağlanamıyorum?

Last Updated 11 months ago

Uygulama şifresiyle https://moodleybd.yildiz.edu.tr/ adresine bağlantı yapamazsınız. Moodleybd Yabancı diller yüksekokuluna aittir.

*** Sistem ve giriş için , detaylı bilgiyi Yabancı Diller Yüksekokulu (yildiz.edu.tr) birimden bilgi alabilirsiniz.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!