E-postada ismim yanlış gözüküyor, nasıl değiştirebilirim?

Last Updated 2 years ago

  • E-posta adresi oluşturulurken ilk kayıt durumuna göre OBS veya GSIS sistemlerinden e-posta sunucusuna isminiz aktarılmaktadır. Eğer OBS veya GSIS sistemin de isminizi değiştirdikten sonra Öğrenci otomasyon sistemindeki ekran görüntüsüyle https://teknikdestek.yildiz.edu.tr “Öğrenci Posta Sorunları” konusuyla değişiklik talebinde bulunabilirsiniz.

Help Topics
  • E-Posta / Student E-Mail

Please Wait!

Please wait... it will take a second!